مشاهده ریز کارکرد صبانت | تمدید و شارژ اشتراک اینترنت | پنل کاربری صبانت
جشنواره های فروش صبانت
درخواست اشتراک اینترنت
خبرنامه صبانت


اطلاع از آخرین اخبار تعرفه ها

لیست قیمت تعرفه های اینترنت پرسرعت صبانت


نمایش لیست قیمت براساس
سرعت
به مگابیت
حجم ترافیک
به گیگابایت
ترافیک بین الملل
به گیگابایت
مدت زمان
به ماه
قیمت
به تومان
1 240 120 12 221,000 سفارش
1 480 240 12 410,000 سفارش
1 60 30 3 61,000 سفارش
1 120 60 3 114,000 سفارش
1 120 60 6 117,000 سفارش
1 240 120 6 216,000 سفارش
1 20 10 1 20,000 سفارش
1 40 20 1 25,000 سفارش
2 480 240 12 275,000 سفارش
2 840 420 12 545,000 سفارش
2 120 60 3 76,000 سفارش
2 210 105 3 151,000 سفارش
2 240 120 6 145,000 سفارش
2 420 210 6 288,000 سفارش
3 552 276 12 383,000 سفارش
3 1080 540 12 653,000 سفارش
3 138 69 3 106,000 سفارش
3 270 135 3 181,000 سفارش
3 276 138 6 202,000 سفارش
3 540 270 6 345,000 سفارش
3 46 23 1 35,000 سفارش
3 90 45 1 60,000 سفارش
4 70 35 1 40,000 سفارش
4 160 80 1 75,000 سفارش
4 840 420 12 437,000 سفارش
4 1920 960 12 815,000 سفارش
4 210 105 3 121,000 سفارش
4 480 240 3 226,000 سفارش
4 420 210 6 231,000 سفارش
4 960 480 6 430,000 سفارش
8 1200 600 6 458,000 سفارش
8 3600 1800 12 1,003,000 سفارش
8 300 150 1 93,000 سفارش
8 600 300 3 241,000 سفارش
8 900 450 3 278,000 سفارش
8 2400 1200 12 869,000 سفارش
8 84 42 1 50,000 سفارش
8 400 200 1 115,000 سفارش
8 1200 600 3 346,000 سفارش
8 2400 1200 6 658,000 سفارش
8 4800 2400 12 1,247,000 سفارش
8 252 126 3 151,000 سفارش
8 504 252 6 288,000 سفارش
8 1008 504 12 545,000 سفارش
8 1800 900 6 529,000 سفارش
8 200 100 1 80,000 سفارش
16 1680 840 12 869,000 سفارش
16 7200 3600 12 1,711,000 سفارش
16 420 210 3 241,000 سفارش
16 1800 900 3 475,000 سفارش
16 840 420 6 458,000 سفارش
16 3600 1800 6 903,000 سفارش
16 3600 1800 12 1,247,000 سفارش
16 4800 2400 12 1,463,000 سفارش
16 600 300 1 158,000 سفارش
16 300 150 1 115,000 سفارش
16 400 200 1 135,000 سفارش
16 900 450 3 346,000 سفارش
16 1200 600 3 406,000 سفارش
16 1800 900 6 658,000 سفارش
16 2400 1200 6 772,000 سفارش
16 140 70 1 80,000 سفارش

لیست قیمت تعرفه های حجم ترافیک اضافی صبانت


نوع طرح
حجم ترافیک
به گیگابایت
قیمت
به تومان
توضیحات
عادی 2 2180

ترافیک اضافه 2 گیگابایت داخلی معادل 1 گیگابایت بین الملل

سفارش
عادی 6 6540

ترافیک اضافه 6 گیگابایت داخلی معادل 3 گیگابایت بین الملل

سفارش
عادی 14 15260

ترافیک اضافه 14 گیگابایت داخلی معادل 7 گیگابایت بین الملل

سفارش
عادی 30 32700

ترافیک اضافه 30 گیگابایت داخلی معادل 15 گیگابایت بین الملل

سفارش
تشویقی 40 30520

ترافیک اضافه 40 گیگابایت داخلی معادل 20 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش
عادی 60 58860

ترافیک اضافه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل

سفارش
تشویقی 60 21800

بسته حجمی  7 روزه 60 گیگابایت داخلی معادل 30 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش
عادی 100 92650

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل

سفارش
تشویقی 100 32700

بسته حجمی  15 روزه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش
تشویقی 100 69487

ترافیک اضافه 100 گیگابایت داخلی معادل 50 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش
عادی 200 180286

ترافیک اضافه 200 گیگابایت داخلی معادل 100گیگابایت بین الملل

سفارش
تشویقی 200.01 49050

بسته حجمی  30 روزه 200 گیگابایت داخلی معادل 100 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش
تشویقی 1000 92650

بسته حجمی  30 روزه 1000 گیگابایت داخلی معادل 500 گیگابایت بین الملل - جشنواره

سفارش

تعرفه سرویس ها
ثبت نام آنلاین اشتراک
مناطق تحت پوشش
سوالات رایج
تمدید آنلاین
مشاهده ریزکارکرد

کلیه حقوق این وب سایت متلعق به صبانت آی تی می باشد