مشاهده ریز کارکرد صبانت | تمدید و شارژ اشتراک اینترنت | پنل کاربری صبانت
جشنواره های فروش صبانت
درخواست اشتراک اینترنت
خبرنامه صبانت


اطلاع از آخرین اخبار تعرفه ها

لیست قیمت تعرفه های اینترنت پرسرعت صبانت


نمایش لیست قیمت براساس
سرعت
به مگابیت
حجم ترافیک
به گیگابایت
ترافیک بین الملل
به گیگابایت
مدت زمان
به ماه
قیمت
به تومان
2 840 420 12 702,000 سفارش
2 420 210 6 370,000 سفارش
2 210 105 3 195,000 سفارش
2 600 300 12 540,000 سفارش
2 300 150 6 285,000 سفارش
2 70 35 1 65,000 سفارش
2 150 75 3 150,000 سفارش
2 50 25 1 50,000 سفارش
3 1080 540 12 810,000 سفارش
3 540 270 6 427,000 سفارش
3 270 135 3 225,000 سفارش
3 720 360 12 648,000 سفارش
3 360 180 6 342,000 سفارش
3 90 45 1 75,000 سفارش
3 180 90 3 180,000 سفارش
3 60 30 1 60,000 سفارش
4 1920 960 12 1,133,000 سفارش
4 960 480 6 598,000 سفارش
4 480 240 3 315,000 سفارش
4 1200 600 12 864,000 سفارش
4 600 300 6 456,000 سفارش
4 160 80 1 105,000 سفارش
4 300 150 3 240,000 سفارش
4 100 50 1 80,000 سفارش
8 4800 2400 12 1,662,000 سفارش
8 2400 1200 6 877,000 سفارش
8 1200 600 3 462,000 سفارش
8 2400 1200 12 1,241,000 سفارش
8 1200 600 6 655,000 سفارش
8 480 240 12 540,000 سفارش
8 240 120 6 285,000 سفارش
8 120 60 3 150,000 سفارش
8 400 200 1 154,000 سفارش
8 600 300 3 345,000 سفارش
8 200 100 1 125,000 سفارش
8 40 20 1 50,000 سفارش
16 9600 4800 12 2,159,000 سفارش
16 4800 2400 6 1,139,000 سفارش
16 2400 1200 3 600,000 سفارش
16 3600 1800 12 1,619,000 سفارش
16 1800 900 6 855,000 سفارش
16 960 480 12 864,000 سفارش
16 480 240 6 456,000 سفارش
16 240 120 3 240,000 سفارش
16 800 400 1 200,000 سفارش
16 900 450 3 450,000 سفارش
16 300 150 1 150,000 سفارش
16 80 40 1 80,000 سفارش

لیست قیمت تعرفه های حجم ترافیک اضافی صبانت


نوع طرح
حجم ترافیک
به گیگابایت
قیمت
به تومان
توضیحات

تعرفه سرویس ها
ثبت نام آنلاین اشتراک
مناطق تحت پوشش
سوالات رایج
تمدید آنلاین
مشاهده ریزکارکرد

کلیه حقوق این وب سایت متلعق به صبانت آی تی می باشد