لیست تعرفه خدمات و سرویسها

کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10001 4 مگابیت 20 1 ماه ندارد 20,000
10000 4 مگابیت 90 3 ماه ندارد 60,000
10002 4 مگابیت 180 6 ماه ندارد 120,100
10003 4 مگابیت 360 1 سال ندارد 240,100
10004 8 مگابیت 30 1 ماه ندارد 25,000
10005 8 مگابیت 180 3 ماه ندارد 90,100
10006 8 مگابیت 360 6 ماه ندارد 180,100
10007 8 مگابیت 720 1 سال ندارد 360,200
10101 16 مگابیت 40 1 ماه ندارد 40,000
10115 16 مگابیت 300 3 ماه ندارد 135,100
10114 16 مگابیت 600 6 ماه ندارد 270,200
10116 16 مگابیت 1200 1 سال ندارد 540,300
10125 4 مگابیت 60 6 ماه ندارد 54,000
10126 4 مگابیت 120 1 سال ندارد 86,100
10121 2 مگابیت 760 6 ماه دارد 99,100
10127 8 مگابیت 90 6 ماه ندارد 67,500
10122 2 مگابیت 1000 6 ماه دارد 110,100
10128 8 مگابیت 180 1 سال ندارد 120,100
10123 2 مگابیت 500 3 ماه دارد 59,500
10129 16 مگابیت 120 6 ماه ندارد 84,100
10168 16 مگابیت 320 1 سال ندارد 189,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10021 512 کیلوبیت 22 1 ماه ندارد 12,500
10022 512 کیلوبیت 66 3 ماه ندارد 37,500
10148 512 کیلوبیت 132 6 ماه ندارد 71,300
10023 512 کیلوبیت 264 1 سال ندارد 135,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10102 1 مگابیت 40 1 ماه دارد 20,000
10149 1 مگابیت 120 3 ماه ندارد 60,000
10150 1 مگابیت 240 6 ماه ندارد 114,100
10151 1 مگابیت 480 1 سال ندارد 216,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10120 2 مگابیت 80 1 ماه دارد 25,000
10152 2 مگابیت 480 6 ماه ندارد 142,600
10153 2 مگابیت 240 3 ماه ندارد 75,000
10154 2 مگابیت 960 1 سال ندارد 270,200
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10057 4 مگابیت 160 1 ماه ندارد 40,000
10058 4 مگابیت 240 3 ماه ندارد 120,100
10059 4 مگابیت 960 6 ماه ندارد 228,100
10060 4 مگابیت نامحدود 1 سال ندارد 62,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10069 8 مگابیت 400 1 ماه دارد 50,000
10070 8 مگابیت 1200 3 ماه دارد 150,100
10071 8 مگابیت نامحدود 6 ماه ندارد 285,200
10072 8 مگابیت نامحدود 1 سال دارد 540,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10081 1 ندارد 2,000
10082 3 ندارد 6,000
10083 7 ندارد 14,000
10084 15 ندارد 30,000
10085 30 ندارد 54,000
10086 50 ندارد 85,100
10087 100 ندارد 165,500
10106 2 ندارد 2,000
10141 6 ندارد 6,000
10142 14 ندارد 14,000
10143 30 ندارد 30,000
10144 100 ندارد 85,100
10145 200 ندارد 165,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10088 3 ماه 15,000
10089 6 ماه 30,000
10090 1 سال 60,000
10091 6 ماه 240,100
10092 1 سال 480,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)عضویت در خبرنامه


اطلاع سریع از فروشهای ویژه و جشنواره ای
نام
آدرس ایمیل

پیگیری راه اندازی اولیه


جهت پیگیری ثبت نام شماره تلفن به همراه کد بدون صفر را وارد نمایید

اخبار و اطلاعیه ها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نمایندگی صبانت می باشد

کپی رایت 1385 - 1397