لیست تعرفه خدمات و سرویسها

کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10001 16 مگابیت 108 6 ماه ندارد 73,200
10000 16 مگابیت 420 6 ماه ندارد 151,300
10002 16 مگابیت 192 1 سال ندارد 101,300
10003 16 مگابیت 24 1 سال ندارد 12,000
10125 16 مگابیت 960 1 سال ندارد 322,500
10004 8 مگابیت 180 6 ماه ندارد 109,300
10005 8 مگابیت 48 6 ماه ندارد 43,200
10006 8 مگابیت 300 1 سال ندارد 181,300
10007 8 مگابیت 72 1 سال ندارد 55,200
10101 2 مگابیت 108 6 ماه ندارد 46,200
10115 2 مگابیت 768 1 سال ندارد 151,300
10173 4 مگابیت 180 6 ماه ندارد 73,200
10174 4 مگابیت 768 6 ماه ندارد 133,300
10114 4 مگابیت 1536 1 سال ندارد 241,300
10121 8 مگابیت 1536 6 ماه ندارد 181,300
10122 8 مگابیت 3072 1 سال ندارد 301,400
10127 8 مگابیت 300 6 ماه ندارد 91,300
10128 16 مگابیت 264 6 ماه ندارد 145,300
10123 16 مگابیت 3072 6 ماه ندارد 241,300
10129 16 مگابیت 24 1 سال ندارد 13,200
10168 16 مگابیت 48 1 سال ندارد 241,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10147 512 کیلوبیت 22 1 ماه ندارد 12,700
10022 512 کیلوبیت 66 3 ماه ندارد 38,100
10148 512 کیلوبیت 132 6 ماه ندارد 72,500
10023 512 کیلوبیت 264 1 سال ندارد 136,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10102 1 مگابیت 40 1 ماه دارد 20,200
10149 1 مگابیت 120 3 ماه ندارد 60,600
10150 1 مگابیت 240 6 ماه ندارد 115,300
10151 1 مگابیت 480 1 سال ندارد 217,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10120 2 مگابیت 80 1 ماه دارد 25,200
10153 2 مگابیت 240 3 ماه ندارد 75,600
10152 2 مگابیت 480 6 ماه ندارد 143,800
10154 2 مگابیت 960 1 سال ندارد 271,400
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10057 4 مگابیت 160 1 ماه ندارد 40,200
10058 4 مگابیت 240 3 ماه ندارد 120,700
10059 4 مگابیت 960 6 ماه ندارد 229,300
10060 4 مگابیت نامحدود 1 سال ندارد 433,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10069 8 مگابیت 400 1 ماه دارد 50,200
10070 8 مگابیت 1200 3 ماه دارد 150,700
10071 8 مگابیت 2400 6 ماه ندارد 286,400
10072 8 مگابیت 4800 1 سال دارد 541,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10081 1 ندارد 2,000
10082 3 ندارد 6,000
10083 7 ندارد 14,000
10084 15 ندارد 30,000
10085 30 ندارد 54,000
10086 50 ندارد 85,100
10087 100 ندارد 165,500
10106 2 ندارد 2,000
10141 6 ندارد 6,000
10142 14 ندارد 14,000
10143 30 ندارد 30,000
10144 100 ندارد 85,100
10145 200 ندارد 165,500
10107 100 ندارد 60,000
10108 60 ندارد 54,000
10117 600 ندارد 55,000
10118 200 ندارد 20,000
10119 72 ندارد 15,000
10124 40 ندارد 9,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10088 3 ماه 15,000
10089 6 ماه 30,000
10090 1 سال 60,000
10091 6 ماه 240,100
10092 1 سال 480,300
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)عضویت در خبرنامه


اطلاع سریع از فروشهای ویژه و جشنواره ای
نام
آدرس ایمیل

پیگیری راه اندازی اولیه


جهت پیگیری ثبت نام شماره تلفن به همراه کد بدون صفر را وارد نمایید

اخبار و اطلاعیه ها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نمایندگی صبانت می باشد

کپی رایت 1385 - 1398