لیست تعرفه خدمات و سرویسها

کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10114 16 مگابیت 12 1 سال ندارد 21,600
10116 16 مگابیت 50 3 ماه ندارد 59,900
10125 16 مگابیت 24 1 سال دارد ندارد 75,000
10126 16 مگابیت 60 1 سال دارد ندارد 115,100
10127 16 مگابیت 30 1 سال ندارد 53,000
10128 16 مگابیت 50 1 سال ندارد 75,500
10129 16 مگابیت 100 1 سال ندارد 121,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10093 128 کیلوبیت نامحدود 1 ماه ندارد 28,900
10008 128 کیلوبیت 4 1 ماه دارد 13,500
10011 128 کیلوبیت 9 3 ماه دارد 28,300
10014 128 کیلوبیت 18 6 ماه دارد 51,500
10017 128 کیلوبیت 24 1 سال دارد 72,000
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10094 256 کیلوبیت نامحدود 1 ماه ندارد 42,900
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10095 512 کیلوبیت نامحدود 1 ماه ندارد 90,000
10020 512 کیلوبیت 4 1 ماه دارد 16,000
10023 512 کیلوبیت 9 3 ماه دارد 35,100
10026 512 کیلوبیت 18 6 ماه دارد 64,200
10029 512 کیلوبیت 24 1 سال دارد 96,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10032 1 مگابیت 4 1 ماه دارد 18,000
10036 1 مگابیت 9 3 ماه دارد 40,500
10039 1 مگابیت 18 6 ماه دارد 74,400
10042 1 مگابیت 24 1 سال دارد 115,300
10102 1 مگابیت 17 1 ماه دارد 25,000
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10045 2 مگابیت 4 1 ماه دارد 20,000
10048 2 مگابیت 9 3 ماه دارد 45,900
10051 2 مگابیت 18 6 ماه دارد 84,700
10054 2 مگابیت 24 1 سال دارد 134,500
10103 2 مگابیت 25 1 ماه دارد 40,000
10120 2 مگابیت 4 1 ماه دارد 25,000
10121 2 مگابیت 9 3 ماه دارد 60,900
10122 2 مگابیت 18 6 ماه دارد 114,700
10123 2 مگابیت 24 1 سال دارد 194,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10057 4 مگابیت 4 1 ماه دارد 26,000
10060 4 مگابیت 9 3 ماه دارد 62,100
10063 4 مگابیت 18 6 ماه دارد 115,300
10066 4 مگابیت 24 1 سال دارد 192,100
10104 4 مگابیت 34 1 ماه دارد 60,000
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10069 8 مگابیت 4 1 ماه دارد 30,000
10072 8 مگابیت 9 3 ماه دارد 72,900
10075 8 مگابیت 18 6 ماه دارد 135,700
10078 8 مگابیت 24 1 سال دارد 230,500
10105 8 مگابیت 50 1 ماه دارد 100,100
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10081 1 ندارد 3,000
10082 3 ندارد 9,000
10083 7 ندارد 17,800
10084 15 ندارد 33,400
10085 30 ندارد 60,400
10086 70 ندارد 120,500
10087 120 ندارد 195,500
کد سرویس سرعت میزان حجم ترافیک مدت زمان مودم رایگان شبانه رایگان قیمت (تومان)
10088 3 ماه 15,000
10089 6 ماه 30,000
10090 1 سال 60,000
10091 6 ماه 240,100
10092 1 سال 480,300عضویت در خبرنامه


اطلاع سریع از فروشهای ویژه و جشنواره ای
نام
آدرس ایمیل

پیگیری راه اندازی اولیه


جهت پیگیری ثبت نام شماره تلفن به همراه کد بدون صفر را وارد نمایید

اخبار و اطلاعیه ها


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نمایندگی صبانت می باشد

کپی رایت 1385 - 1396