شیوه های پرداخت

نحوه پرداخت سرویسهای صبانت از راههای گوناگونی امکان پذیر می باشد

۱- پرداخت اینترنتی از درگاه بانکی صبانت

۲- روش مراجعه به بانک و پرداخت نقدی و واریز به حساب

۳- روش کارت به کارت

۴- مراجعه حضوری به دفتر ما در آدرس مندرج در قسمت تماس با ما

در هر صورت بهترین و راحت ترین روش برای پرداخت سرویسهای صبانت استفاده از روش پرداخت آنلاین پیشنهاد می شود.